SVENSK VILTSPÅRCHAMPION


1:a pris öppen klass ordinarie viltspår, Alnön 6 juni 2007

1:a pris öppen klass viltspår, Alnön 13 december 2006

1:a pris öppen klass viltspår, Alnön 8 december 2006

1:a pris öppen klass viltspår, Alnön 28 november 2006

Godkänd anlagsklass viltspår, Alnön 26 oktober 2006

Svenskt Viltspårchampionat erövrat 6/6-07 vid 14 månaders ålder
Redan vid 9 månaders ålder hade alltså Salza tre 1:a pris i ökl, men för att få titeln SVCh måste man ju ta ett 1:a pris vid ett ordinarie prov, och det blev det inte tillfälle till förrän i juni året därefter.