SALZAS S-STORY

Salzas stiliga svans svänger ständigt, så som sådana små sötnosars svansar ska.

Salza springer särdeles snabbt, såsar sällan. Smidig som snoken svänger Salza sina starka springerben.

Skogens skuggor står som stelnade statyer sedan Salza sprungit spurtande. Skogens sömniga stillhet störs samtidigt som Salzas skojfriska strapatser ses sprudla.

Somliga sällskapsdjur skyndar sakta som sniglar, springerspaniels slänger sig som supersnabba skogsvildar, såväl svamp som småkryp skulle sannerligen skydda sig. 

Salza skickar sällan sura signaler, ses sällan slöa. Sysselsättning ses som särdeles storslagen stimulans.

Självständigt söker Salza skojiga saker, synnerligen säker, snabb sakapportör. 

Spårar självklart skogsspår… säkert, självständigt, spårnoga. Sumpar således sällan spårpinnar som ska sparas som spårbevis.  

Slutligen... så synd, S synes sina….. så…. snipp snapp snorum så synes sagan slut!!! 

         *************************